Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Szkolenia z obsługi klienta i call center

Wydarzenia

Napisz do nas

Metodologia prowadzonych projektów

Kluczem do osiągnięcia celów szkolenia jest nie tylko uczenie przez doświadczenie oraz właściwy dobór technik aktywizujących, ale także podejście narzędziowe oraz nastawienie na realizacje wskaźników biznesowych.

 • Korzystamy z modelu Human Performance Improvement (HPI) - zależ nam na powiązaniu szkoleń i projektów HR z realizacja wskaźników biznesowych
 • Przygotowanie projektu szkoleniowego rozpoczynamy od analizy potrzeb szkoleniowych organizacji oraz uczestników poprzez organizację spotkania z reprezentantami firmy zlecającej, przygotowujemy kwestionariusze ankiety dla uczestników, organizujemy spotkania focusowe oraz prowadzimy analizę coachingową dostarczonych rzeczywistych rozmów pracowników, które później analizujemy wspólnie z grupą szkoleniową podczas warsztatu; Poznajemy także środowisko pracy uczestników szkolenia podczas wizyty u klienta; zapoznajemy się z materiałami produktowymi oraz stroną internetową klienta; wykonujemy telefony sprawdzające do uczestników szkolenia
 • Kolejnym krokiem jest planowanie i projektowanie szkolenia; przygotowanie materiałów szkoleniowych, przeprowadzenie szkolenia oraz przygotowanie raportu – oceny szkolenia i rekomendacje rozwojowe po jego zakończeniu

 • W procesie nauczania wykorzystujemy podejście aktywizujące; trenerzy praktycy customer care, sprzedaży, call center mobilizują uczestników do działania w przyjaznej atmosferze; Naszym celem jest kształtowanie postaw pro-sprzedażowych i pro-klienckich, co ułatwia nabywanie umiejętności
 • Naszym celem podczas szkoleń jest rozwój sfery poznawczej, emocjonalnej i społecznej w równym stopniu i przez wszystkich uczestników oraz wyzwolenie wśród uczestników procesu samokształcenia
   
 • Kładziemy nacisk na ekspresje twórczą uczestników, rozwijanie samodzielnego myślenia i autonomię wewnętrzną poprzez wykorzystanie ćwiczeń indywidualnych, grupowych i case study
   
 • W trakcie zajęć łączymy teorię z praktyką: praca grupowa i indywidualna, często z indywidualnymi zadaniami,warsztaty coachingowe – analiza rzeczywistych i symulowanych rozmów; business case
   
 • W szkoleniach naszych wykorzystujemy cykl uczenia się przez doświadczenie wg cyklu D. Kolba; zależy nam na ćwiczeniu umiejętności, nie tylko przekazywaniu wiedzy 
   
 • Zależy nam na wykorzystaniu elementów treningu grupowego oraz współpracy zespołowej (efekt synergetyczny)
   
 • Pracujemy z kamerą oraz rzeczywistymi rozmowami dostarczonymi przez klientów oraz wykorzystujemy także laboratorium telefoniczne do nagrywania symulowanych rozmów uczestników z klientami
   
 • Organizujemy szkolenia zamknięte projektowane tylko na potrzeby konkretnej firmy i wyłącznie dla ich pracowników - przy realizacji tej formy szkolenia prowadzimy analizę potrzeb szkoleniowych i dostosowujemy zajęcia ściśle do potrzeb organizacji w bardzo atrakcyjnej i interaktywnej formule
   
 • Prowadzimy także szkolenia otwarte, które pozwalają na uczestnictwo w seminaryjnej formule szkolenia. Szkolenia dostępne dla wszystkich zainteresowanych, którym zależy na wymianie doświadczeń międzybranżowych, porównaniu strategii rozwoju oraz narzędzi skutecznego marketingu i dystrybucji produktów i usług oraz metod komunikacji z klientami. Przy realizacji tej formy szkolenia nie prowadzi się analizy potrzeb szkoleniowych poszczególnych uczestników
   
 • Wzmacniamy efekty po szkoleniu - jedną z opcji tuż po realizacji zajęć szkoleniowych jest wizyta naszego Trenera w siedzibie klienta (najpóźniej jeden miesiąc po szkoleniu, optymalnie: kolejny dzień po szkoleniu). Wizyta ma formę warsztatu sprzedażowego i pracy przy stanowisku uczestników w systemie On the Job training. Podczas wizyty trener prowadzi rozmowy coachingowe odnoszące się do działań sprzedażowych i negocjacyjnych oraz aktywizuje zespół/indywidualnych pracowników do podnoszenia wyników sprzedażowych, wspólnie z Trenerem poszukują efektywnych sposobów na podniesienie konwersji sprzedaży i skutecznych rozmów negocjacyjnych;
      
 • Udostępniamy Pomoc trenerską po zakończeniu szkoleniu -  po projekcie szkoleniowym uruchamiamy skrzynkę zapytań Mail Box/Zapytaj Trenera dla uczestników szkolenia.

O CCTRAINING Szkolenia & Doradztwo


NASZA SPECJALIZACJA


Szkolenia i usługi CCTRAINING Szkolenia & Doradztwo mają na celu uzyskanie trwałej zmiany postaw i zachowań sprzedażowych. Tradycyjne programy szkoleniowe koncentrują się na zaprezentowaniu technik sprzedażowych w narzuconym, krótkim czasie. Daje to uczestnikom szkoleń krótkotrwałą inspirację i nie przekłada się na stałą zmianę zachowań. 
Aby pomóc w realizacji celów sprzedażowych swoim klientom, CCTRAINING Szkolenia & Doradztwo proponuje nowatorski system gruntowania zachowań i umiejętności, który łączy nowe treści i nowe idee z ich bieżącą walidacją w wielu organizacjach i wielu systemach zarządzania; z regularnym udziałem w warsztatach szkoleniowych oraz indywidualnych sesjach coachingu sprzedażowego. Rozwiązania menedżerskie CCTRAINING Szkolenia & Doradztwo wspierają menedżerów na wszystkich szczeblach organizacji w doskonaleniu umiejętności komunikacyjnych, byciu lepszymi mentorami i coach’ami oraz bardziej umiejętnym zarządzaniu zmianą.
 
METODOLOGIA PROWADZONYCH PROJEKTÓW


Dzięki stałemu supportowi po szkoleniowemu zapewniamy ciągłe wsparcie oraz możliwość utrwalania poznawanych umiejętności. Jesteśmy do dyspozycji naszych Klientów bez ograniczania czasu po zakończeniu projektu. Zapewniamy bieżącą, głęboką analizę wyzwań stojących przed działami sprzedaży. Rozumiemy, że powodzenie biznesowe jest bezpośrednio związane z efektywnością menedżerów średniego szczebla w organizacji.
 


W CCTRAINING Szkolenia & Doradztwo doskonale rozumiemy i wykorzystujemy praktycznie znaczenie systematycznego powtarzania nabywanych umiejętności. Mamy świadomość, że zmiany zachowań sprzedażowych nie można wprowadzić poprzez krótką prezentację podczas jednego lub dwóch dni szkolenia. Zmiana wymaga czasu, trwałe wyniki można osiągnąć jedynie dzięki aktywnemu uczestnictwu oraz systematycznej pracy szkoleniowej.
 


Zapewniając ciągłe wsparcie oraz dodatkowe sesje coachingowe lub szkoleniowe utrwalające poznaną wiedzę, pomagamy przedstawicielom kierownictwa firm oraz specjalistom ds. sprzedaży realizować cele osobiste i organizacyjne – począwszy od podejmowania decyzji w sprawie rekrutacji po ocenę wyników pracy, od budowania planów sprzedażowych do ich efektywnej realizacji.
 


Jednym z priorytetów CCTRAINING Szkolenia & Doradztwo jest doskonalenie umiejętności i pracy menedżerów organizacji, w szczególności w obszarach komunikacji interpersonalnej, mentoringu, coaching’u oraz zarządzania zmianą.


NASZE PRZEWAGI KONKURENCYJNE NA RYNKU: 

 

 1. Aż 58% organizacji nie ma jasno zdefiniowanych standardów sprzedaży – w CCTRAINING Szkolenia & Doradztwo proponujemy budowanie strategii oraz standardów sprzedaży
 2. Kompleksowe ujęcie programów budowania polityki sprzedaży (budowanie zespołów sprzedaży od rekrutacji, nauki technik, regularnego monitoringu, coachingu zachowań sprzedażowych, oceny kompetencji w procesie Development Center);
 3. Utrzymanie postaw pro-sprzedażowych po szkoleniach – w CCTRAINING Szkolenia & Doradztwo pokażemy managerom jak krok po kroku pracować z grupą po szkoleniu, jak utrzymać wysoką motywację i przełożyć ją trwale na wyniki sprzedażowe;
 4. Zarządzanie zmianą jako kluczowa umiejętność w nauce sztuki sprzedaży;
 5. Proponujemy unikalną metodykę szkoleniową – ewolucja postaw pro-sprzedażowych od etapu zastanego do etapu pełnej orientacji pro-sprzedażowej; 
 6. Czynniki sukcesu w sprzedaży to: pobudzenie i utrzymanie motywacji, nauka technik sprzedaży, budowanie strategii rozmów handlowych, monitoring i coaching. Proces uczenia pozwoli na zastosowanie elementów związanych z motywacją oraz budowaniem zaangażowania pracowników;
 7. Pomożemy w uzyskaniu wyższego poziomu świadomości siebie – nauczymy jak się samo motywować, jak wielka jest siła pracy z celami osobistymi i na własnych wartościach;.
 8. Stosujemy sprawdzone, wielokrotnie stosowane, ciągle ewoluujące techniki sprzedaży – warto zapytać!
 9. Coaching rozwojowy, coaching funkcji organizacyjnych, coaching zachowań i postaw – przekonamy Cię jak wielka jest siła rozwoju indywidualnego; 
 10. Podejście do sprzedaży jako wzajemnie korzystnej relacji biznesowej  - długofalowy proces wypracowania postawy business partnera w procesach sprzedaży;
 11. Szkolenia w warunkach nie pełnego dostępu do informacji – jak pracować efektywnie w warunkach skrajnej niepewności; 
 12. Nawyki – jakich rzeczy trzeba się oduczyć, aby nauczyć się nowych. 

 
BADANIA POTRZEB SZKOLENIOWYCH 
 
W CCTRAINING Szkolenia & Doradztwo oferujemy interaktywną platformę badawczą dedykowaną dla potrzeb każdej organizacji i ogólnopolskie badania na dużej próbie pracowniczej wskazującej na najbardziej popularne kierunki szkoleń i rozwoju sił sprzedaży. 
 
Efektywność projektów – projekty ewaluujemy na pięciu poziomach skali Kirckpatricka – ciekawe spostrzeżenia daje ewaluacja potrzeb szkoleniowych. Pracowników sił sprzedaży najbardziej motywuje rozwój ich kompetencji! Chcą rozwijać swoje umiejętności i osobowość, chcą być częścią procesu decyzyjnego Państwa organizacji!
Ewaluacja projektów szkoleniowych opiera się także na wiedzy, satysfakcji, postawach i efektach biznesowych. Każdy z tych wymiarów szczegółowo oceniamy i opisujemy. 
 
Nasi trenerzy 


Nasi Klienci oczekują od nas wsparcia w rozwiązaniu określonych problemów, wdrożeniu zmian, zwiększenia efektywności, zmniejszenia ryzyka. Potrafimy temu sprostać dzięki kompetencjom i profesjonalizmowi. Nasz zespół to ogromne doświadczenie oraz wiedza i umiejętności z wielu dziedzin: psychologii, socjologii, statystyki, finansów, zarządzania procesami, organizacji i zarządzania (biznesem, ryzykiem, zmianą).


Nasz zespół tworzą:

 • Trenerzy biznesu
 • Asesorzy
 • Coache
 • Mentorzy
 • Analitycy 
 • Konsultanci ds. organizacyjnych
 • Konsultanci ds. diagnozy kompetencji
 • Konsultanci ds. rozwoju kompetencji
 • Ewaluatorzy

 
Nasi klienci 


Nasi klienci, nasze wybrane projekty: 

 1. Ocena kompetencji kadry kierowniczej średniego szczebla zarządzania - opracowanie matrycy wymaganych kompetencji, profilu kompetencji, diagnoza i ocena kompetencji, indywidualne plany rozwoju (projekt dedykowany dla organizacji branży finansowej, działu sprzedaży B2C)
 2. Ocena efektywności kierowniczej w procesie zarządczym - ocena indywidualna i grupowa kadry kierowniczej średniego szczebla zarządzania, ocena kluczowych czynników efektywności, zdefiniowanie obszarów krytycznych, wymagających szybkiej poprawy (projekt dedykowany organizacji branży FMCG, działy handlowe)
 3. Ocena kompetencji kadry kierowniczej średniego szczebla zarządzania - opracowanie modelu kompetencji kierownika działu, diagnoza i ocena kompetencji, ocena ryzyka personalnego (firmy sektora mediów) 

 
Referencje


Na indywidualne zapytanie przesyłamy nasze referencje. Jeżeli wyrażacie Państwo zainteresowanie opiniami naszych Klientów na temat naszej pracy to prosimy o kontakt: 


info@cctraining.pl

Przywództwo

 1. Przywództwo w procesach sprzedaży

Szkolenie jest przeznaczone dla każdego, kto  w pracy zawodowej zarządza działami sprzedaży, działami obsługi klienta, zespołami sprzedażowymi, dla managerów różnych szczebli – osób które chciałyby rozwijać swoje kompetencje w zakresie zarządzania. Szkolenie oparte na modelu Kennetha Blancharda i Paula Herseya – autorytetów świata zarządzania, autorów książki „Jednominutowy manager”. W tym modelu skuteczność stylu kierowania uzależniamy od stopnia dojrzałości podwładnych, określanego jako poziom gotowości. W miarę rozwoju podwładnych managerowie zmieniają styl oddziaływania na nich w myśl koncepcji sytuacyjnej: I - nie chce i nie potrafi wypełniać zadań (telling); II - chce, lecz nie potrafi wypełniać zadań (selling); III - potrafi, lecz nie chce wypełniać zadań (participating); IV - potrafi i chce wypełniać zadania (delegating). Kierownik w myśl tej idei powinien w sposób ciągły troszczyć się o rozwój swoich podwładnych, pomagając im w osiąganiu coraz to wyższego poziomu gotowości. Zapraszamy – dowiedz się więcej jak zarządzać działami sprzedaży w myśl przywództwa sytuacyjnego. 

 1. Budowanie zyskownych relacji biznesowych 

Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom profesjonalnej wiedzy oraz kluczowych umiejętności, pozwalających skutecznie i efektywnie zarządzać budowaniem i podtrzymywaniem satysfakcjonującej i biznesowo korzystnej relacji z Klientami organizacji. Budowanie zyskownych relacji z klientami stało się kluczowym zadaniem w działach bazujących na relacjach z klientami. Szkolenie jest przeznaczone dla średniej kadry managerskiej, osób zajmujących się obsługą kluczowych klientów, zarządzających działami rozwoju i dla Accounts Executive.    

 1. Lobbying 

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich osób, które chciałyby dowiedzieć się więcej o istocie lobbingu profesjonalnego, korzystać z jego technik w pracy zawodowej,  nauczyć się skutecznie wpływać na swoją sytuację zawodową. Lobbing profesjonalny przejawia się w wykorzystaniu strategii i technik działania opartych m.in. na marketingu. Osoby uprawiające ten rodzaj lobbingu uczyniły z tego swój zawód, te które nie zajmują się nim zawodowo – wspierają się technikami lobbingu aby skutecznie osiągać cele biznesowe. Ten rodzaj działalności opiera się na kilku formach: działalności wyspecjalizowanych firm lobbingowych i konsultingowych; agencji public relations; wyodrębnionych komórek przedsiębiorstw; lobbingu instytucjonalnym organizacji gospodarczych. Profesjonalny lobbing oprócz kontaktów bazuje na racjonalnej, popartej faktami argumentacji. Prawidłowo prowadzony, polega na profesjonalnym zbieraniu informacji, analizie i badaniach. Chcąc wywrzeć wpływ na decydentach, przygotowuje się plan działań lobbingowych w oparciu o następujące etapy: Monitoring oraz zbieranie informacji o sytuacji wyjściowej; Analizę; Określenie kierunku i sposobu działania; Działania informacyjne i edukacyjne.

 1. Zarządzanie zmianą dla managerów

Zarządzanie zmianą jest procesem. Nie przebiega według gotowych schematów i prowadzi do rezultatów, które nie są do końca określone, ponieważ zachodzą w zespole ludzkim, np. jednym z czynników zaburzającym przebieg procesu jest opór pracowników wobec zmiany. Podstawowym warunkiem zmiany jest dobra diagnoza. Wg koncepcji Andersona – proces zmiany to proces wykorzystywania strategii organizacji do utrzymania harmonii ze zmieniającym się otoczeniem rynkowym przy zapewnieniu, że zasoby firmy są bezpiecznie powiązane z produktami/usługami dostarczanymi klientom i realizacją celów organizacji. Zapraszamy na szkolenie wszystkich, którzy poszukują inspiracji, jak zrobić krok pomiędzy planowaniem strategicznym a wdrożeniem planu w życie, każdego kto odpowiada za linię biznesową i częścią jego pracy zawodowej jest zmiana.

 1. Coaching zachowań sprzedażowych 

Profesjonalny coaching jest jedną z najlepszych metod wsparcia i rozwoju sprzedawców szczególnie dlatego, że rzadko pracują oni zespołowo, a ich praca, klienci i problemy są bardzo indywidualne. Skuteczne działanie to zdolność do wyznaczania i realizacji celów w oparciu o to co mamy, w zgodzie z tym czego chcemy i w kontekście sytuacji, w której jesteśmy. Staje się ponadprzeciętne, gdy oparte jest na zrównoważonym życiu, odpowiednich do roli, ugruntowanych kompetencjach oraz jest świadome - świadomie wybierane, ukierunkowane i rozwijane. Usługa coachingu jest skierowana do profesjonalistów ukierunkowanych głównie na wyższą skuteczność w realizacji pracy własnej, pracy w zespole i kooperacji z innymi, liderów, menadżerów każdego szczebla, ukierunkowanych na rozwój stylu przywództwa i kompetencji zarządczych w obszarze sprzedaży. Zapraszamy do korzystania z doświadczeń naszego zespołu w obszarze: Coachingu Managerskiego, Coachingu Rozwojowego, Coachingu Sprzedaży i Coachingu pozostałych funkcji zarządzania. 


Coaching koncentruje się na:

 • rozwoju potencjału indywidualnego w obszarach pracy zawodowej, 
 • celowości działania, 
 • skuteczności wykonywania zadań własnych, 
 • skuteczności kooperacji z innymi, 
 • podniesieniu wartości "rynkowej" kompetencji, 
 • przeprowadzeniu procesu zmiany pracy ukierunkowanego na awans lub lepsze dopasowanie kompetencyjne, 
 • rzeczywistym zwrocie z tej inwestycji. 

Zwiększ sprzedaż stosując podejście coachingowe!

 1. Świadoma wizualizacja biznesowa

90% opinii o swoich rozmówcach ludzie kształtują w czasie pierwszych 90 sekund spotkania. Niemal nigdy nie zdarza się druga szansa by poprawić pierwsze wrażenie. Żyjemy w czasach zdominowanych przez obraz, gdzie na każdym kroku czy nam się to podoba czy nie jesteśmy oceniani na podstawie tego jak wyglądamy. Dobra prezencja wspiera nasz awans, rozwój, sukces i poczucie szczęścia. Jeśli dobrze wyglądamy, wzrasta nasze poczucie wartości i wiara we własne siły. Kreatywność w biznesie jest wartością. Twórcze podejście w kontekście ubioru wprowadza nową jakość, która nas wyróżnia i jest wyrazem szacunku dla partnerów biznesowych. Najważniejsza jest jednak siła oddziaływania naszego nowego wyglądu, siła budująca nasz biznes na zewnątrz jak i wewnątrz nas samych. Dobrze „skrojony” wizerunek w biznesie: pomaga w negocjacjach; zwiększa siłę wypowiedzi; gwarantuje większą pewność siebie; wzmacnia wiarygodność oraz buduje prestiż reprezentowanej firmy; podkreśla profesjonalizm i kompetencję. Na szkolenie zapraszamy wszystkich, którzy chcą zmienić lub podkreślić swój wizerunek biznesowy, dodać sobie pewności, zdiagnozować swój styl. 

 1. Motywacja i zapobieganie wypaleniu zawodowemu z integracją

Każdy z nas w większym lub mniejszym stopniu doświadcza stresu. Czasami jego poziom przerasta naszą odporność i umiejętności zapanowania nad nim. Brak umiejętności radzenia sobie ze stresem jest przyczyną problemów w wielu sferach naszego życia, obniża standard życia, wydajność i satysfakcję z pracy, uniemożliwia samorealizację zawodową, jest powodem napięć, problemów emocjonalnych, prowadzi do pogorszenia zdrowia fizycznego i psychicznego, także w miejscu pracy. Po ukończeniu szkolenia uczestnicy osiągną cele jakimi są: nauka technik relaksacyjnych; redukcja napięcia, wzmocnienie spokoju wewnętrznego; poprawienie kondycji fizycznej, doskonalenie zdolności koncentracji uwagi; nauka samokontroli stresu: nabycie umiejętności szybkiego odreagowania napięcia i stresu powstałego w życiu zawodowym lub osobistym; poprawa nastroju i samoakceptacji.

Obsługa Klienta

 1. Budowanie wartości klienta

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z nowym nurtem zarządzania, zorientowanym na zarządzanie wartością klienta dla organizacji. Szkolenie pozwoli uczestnikom poznać założenia podejścia do klienta jako aktywu generującego wpływy, poprawiającego rentowność organizacji oraz przynoszącego informacje; nabyć umiejętności w zakresie zarządzania wiedzą o kliencie; poznać metody badania wartości klientów dla firmy w cyklu życia klienta; pogłębić wiedzę z zakresu optymalizowania wartości klientów; pogłębić wiedzę w zakresie zarządzania wartością dla klientów; pogłębić i uporządkować wiedzę z zakresu budowania satysfakcji klientów i lojalności; pogłębić wiedzę z zakresu budowania relacji partnerskich z klientami. Na szkolenie zapraszamy managerów średniego szczebla oraz pracowników wszystkich poziomów zarządzania - konsultantów, doradców oraz analityków pragnących pogłębić swoją wiedzę z zakresu metod i technik zwiększania wartości klienta, a szczególnie pracowników działów marketingu pragnących skorzystać z narzędzi nowoczesnego marketingu.

 1. Networking – budowanie sieci kontaktów

„Networking oparty jest na pielęgnowaniu relacji, których fundamentem jest zaufanie, w celu udzielania sobie wzajemnie wsparcia, tj. są to wzajemne korzyści takie jak dostęp do informacji, udzielenie opinii lub wsparcie emocjonalne”. Networking – czyli budowanie sieci kontaktów za pomocą ciągłych relacji, wspiera nas w wielu obszarach życia. Sztuka networkingu polega na wykorzystaniu z codziennych doświadczeń dotyczących relacji, z osobami które nas otaczają i z którymi mamy ciągły kontakt. Cechy networkingu to długofalowość, systematyczność, zaufanie,  wzajemność i procesowość. Zapraszamy na szkolenie z tego czym jest, a czym nie może stać się networking każdego kto chciałby poszerzać sieci kontaktów w kontekście biznesowym, ale także osobistym i planowania kariery zawodowej. 

Rozwiązania dla firm/ doradztwo

 1. Ocena – ocena okresowa, audyt personalny

Regularne ocenianie pracowników, jako instrument polityki motywacyjnej, umożliwia diagnozę potencjału rozwojowego pracownika. Ocena okresowa pracowników jest ogólnym pojęciem określających spektrum działań ujętych w System Ocen Okresowych Pracowników oraz Audyt Personalny. Zbudowanie systemowego, systematycznego, powszechnego, elastycznego, konkretnego, jawnego oraz prostego systemu oceniania jest istotne dla rozwoju organizacji. Zapraszamy do przesyłania zapytań na zbudowanie systemu ocen okresowych oraz na audyt personalny. 

 1. Rozwój kompetencji i kariera

Zapraszamy do współpracy przy budowie modeli kompetencyjnych, programów zarządzania talentami, projektowania ścieżek karier oraz ksiąg sukcesorów, budowania planów rozwoju indywidualnego. 

 1. Zarządzanie wynagrodzeniami

Zapraszamy do przesyłania zapytań na usługi wartościowania pracy, budowania systemu  wynagrodzeń zasadniczych, systemów premiowania i nagradzania, systemów świadczeń pozapłacowych oraz systemów bodźców długoterminowych (np opcje i warranty).

 1. Assessment Center, Development Center

Assessment Center jest jedną z metod stosowanych w różnych procesach kadrowych, w tym w procesach doboru i rekrutacji, procesach rozwojowych oraz w procesach oceniania. Oparta jest na metodzie porównawczej oceny małej grupy  6-12 osób przez zespół sędziów kompetentnych w celu rozpoznania ich zdolności, cech osobowości, zachowań oraz stymulowania pożądanych kierunków rozwoju. Zapraszamy do współpracy przy projektowaniu i realizacji autorskich Development i Assessment Center, w pełni dostosowanych do rodzaju działalności i specyfiki branży. 

 1. Badania pracownicze

Zapraszamy do realizacji badań zaangażowania oraz badań satysfakcji pracowników. Zaangażowanie – kluczowe dla rozwoju organizacji – przejawia się w dwóch wymiarach: zaangażowania w pracę i zaangażowania w organizację. Poznawcze, emocjonalne, behawioralne zaangażowanie pozwala pracownikom budować organizację koncentrując się na jej celach i wartościach. Badania prowadzi interdyscyplinarny zespół projektowy – od specjalistów/ praktyków biznesu po analityków i statystyków budujących i wspierających analityczną wartość Raportu z przeprowadzonego badania. Badania satysfakcji oraz badania pracownicze prowadzone u naszych klientów stają się ważną przesłanką podejmowania decyzji operacyjnych w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim, ale także w obszarze zarządzania operacyjnego bieżącą działalnością. 

 1. Mystery shopper/ mystery call

Jesteś zainteresowany sprawdzeniem i otrzymaniem obiektywnej informacji na temat jakości obsługi klienta w Twojej organizacji, a także zachowań pro-klienckich prowadzonych rozmów handlowych? Jeżeli tak to zapraszamy do realizacji badania Mystery Call/ Mystery Shopper. To badanie oparte na technice badań tajemniczego klienta i CATI, które najczęściej wykorzystywane jest do monitorowania jakości obsługi klientów w strukturach obsługi klienta oraz sprzedaży. Badanie to ma na celu kontrolę spełniania standardów jakości obsługi Klienta w kilku najczęściej ocenianych obszarach: powitanie), standardy obsługi klienta, znajomość produktu, klimat rozmowy, poszukiwanie rozwiązań, identyfikacja potrzeb klienta, jakość słuchania, nastawienie pro-sprzedażowe, pokonywanie obiekcji, radzenie sobie z trudnymi sytuacjami, zarządzanie emocjami, standardy językowe, inicjatywa i zaangażowanie, zarządzanie czasem i przebiegiem rozmowy, zakończenie rozmowy. Decydując się na badanie możecie wybrać Państwo opcję z przekazaniem rzeczywistych rozmów pracowników do analizy lub zdecydować się na pełne badanie metodą CATI, wówczas nasz wyspecjalizowany zespół badawczy przeprowadzi rozmowy lub wizyty sprawdzające.

 1. Audyt organizacyjny 

Prowadzimy audyty procesów i procedur organizacyjnych - znajomość światowych trendów oraz standardów pracy w sprzedaży oraz obsłudze Klienta pozwala nam na realizację projektów doradczych w zakresie optymalizacji, reaorgnizacji i usprawniania działania struktur obsługowych i sprzedażowych polskich i międzynarodowych przedsiębiorstw; Diagnozujemy potrzeby, rekomendujemy najbardziej optymalny model biznesowy; analizujemy założenia/strategie biznesowe firmy w zakresie rozwoju organizacji; opracowujemy rekomendowane rozwiązania, procesy, procedury i rozwiązań w zakresie budowy Centrum Interakcji klienta; na życzenie klienta rekomendujemy najbardziej efektywne i optymalne systemy wspomagające funkcjonowanie organizacji od strony telekomunikacyjnej i technologicznej; tworzymy raporty – rekomendacje oraz opracowujemy projekty wdrożenie przygotowanych rozwiązań. Doradzamy w obszarze definiowania procesów i procedur Nasi klienci wspólnie z nami uczestniczą w projektach budowania produktów wewnątrz organizacji oraz interorganizacyjnych (Co-branding); na życzenie naszych partnerów wspólnie definiujemy najbardziej efektywne kanały komunikacji z rynkiem.

 

< Wróć do Home