Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Szkolenia z obsługi klienta i call center

Zarządzanie kampanią sprzedażową

< Wróć do bloku "Doradztwo & Audyty Call Center, Projekty online"

Wsparcie w obszarze zarządzania kampanią sprzedażową – wzrost konwersji sprzedaży. Podnosimy efektywność sprzedaży kampanii call center u klienta Zlecającego.

Zapraszamy do realizacji projektu! Gwarantujemy efekt. Za nami projekty zakończone sukcesem. Listy referencyjne do wglądu.

CEL PROJEKTU
Zaprojektowanie i prowadzenie działań operacyjnych u Klienta Zlecającego, mających na celu wzrost konwersji sprzedaży (np. liczba rozmów zakończonych sprzedażą na kampanii w kanale inbound oraz outbound), także wzrost wartości koszyka produktów (średnia wartość finalnie zakupionych produktów).

Sales support – dzielimy się doświadczeniem w pracy z klientami wszystkich branż, pomagamy w budowie produktów i unikalnego know-how firmy oraz wspólnie wypracowujemy mechanizmy sprzedaży wielokanałowej.

ZAKRES PROJEKTU
1. Analiza obecnego procesu zarządzania sprzedażą. Weryfikacja obecnych procedur i statystyk
2. Aktualizacja/budowa procedur:
o  Rozwój i szkolenia – szkolenia wstępne, re-treningi w tym narzędzia weryfikujące poziom wiedzy, testy wiedzy.
o  Zarządzanie jakością – monitoring, coaching w tym opracowanie kart coachingowych, raportów jakościowych, cyklicznych testów wiedzy oceniających poziom wiedzy Zespołu.
o  Zarządzanie efektywnością – raporty, statystyki w tym opracowanie szablonów raportów, statystyk.
3. Opracowanie materiałów sprzedażowych – opis produktów z wykorzystaniem języka korzyści, argumentaria sprzedażowe na pokonywanie obiekcji.
4. Nauka kadry zarządzającej klienta Zlecającego technik zarządzania jakością i efektywnością kampanii sprzedażowych w tym sposobóo przekazywania wiedzy Konsultantom, pracy z raportami, stawiania i egzekwowania celów, wykorzystania bazy wiedzy, animacji sprzedaży, pracy z flipchartami etc.
5. Wdrożenie działań jakościowych w praktyce. Monitoring, coaching, re-treningi, spotkania. Komunikacja, praca z zespołem, wypracowywanie indywidualnych rozwiązań. Działania jakościowe jako narzędzie wspierające, motywacyjne, zwiększające efektywność.
6. Wdrożenie działań operacyjnych. Transfer wiedzy w zakresie i analizy danych raportowych, statystycznych. Zarządzanie Zespołem poprzez dane.
7. Odwiedzamy klientów w ich siedzibach, żeby podnieść wyniki sprzedażowe w systemie On the Job training.
8. Połączenie działań jakościowych z działaniami operacyjnymi. Zależności pomiędzy obszarami jako kompleksowe zarządzanie Zespołem. Wypracowanie komunikacji pomiędzy obszarami jakościowymi a obszarami operacyjnymi.
9. Wsparcie merytoryczne, konsultacyjne.
METODOLOGIA PROWADZENIA PROJEKTU
  • Projekt jest prowadzony przez doświadczonego Call Center Managera CCTRAINING Szkolenia & Doradztwo
  • Projekt prowadzony jest zdalnie i na miejscu klienta Zlecającego
  • Każde działanie będzie prowadzone przy pomocy aktywizujących metod pracy, z założeniem transferowania wiedzy do zespołu operacyjnego call center
  • Najważniejsza funkcja to działanie motywacyjne: poczucie „trzymania ręki na pulsie”, skoncentrowanie działań na wynik przy jednoczesnym pełnym dostępie do merytorycznego wsparcia Eksperta branżowego
  • Zakładamy transfer wiedzy na poziomie 20% czasu, pozostałe 80% czasu przeznaczymy na aktywne wsparcie w zarządzaniu operacyjnym: codzienne sprawdzenie raportów, przekazanie informacji zwrotnej do Kierownika i Lidera.
  • Korzystamy z modelu Human Performance Improvement (HPI) - zależ nam na powiązaniu szkoleń i projektów HR z realizacja wskaźników biznesowych
  • Podejście narzędziowe – praca nad wypracowaniem narzędzi lub na aktualnych procedurach
  • Dyskusje, wymiana poglądów i doświadczeń, Analizy rozmów telefonicznych
  • Action Plan – na zakończenie wdrożenia
  • Raporty dla Managera Call Center: Raporty statystyczne z bazy dzienne, Raporty efektywnościowe godzinowe, Statystyki efektywnościowe Konsultantów, Raporty jakościowe – monitoring, coaching, Karta oceny Konsultanta etc.

Zapraszamy do realizacji projektu! Gwarantujemy efekt. Za nami projekty zakończone sukcesem. Listy referencyjne do wglądu.
Chcesz poznać szczegóły Napisz do nas 

Poznaj ofertę szkoleń zamkniętych!


< Wróć do Home