Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Szkolenia z obsługi klienta i call center

Przywództwo i kompetencje osobiste w sprzedaży

< Wróć do bloku "Szkolenia indywidualne, Szkolenia online" Kliknij w temat szkolenia by zapoznać się z programem i założeniami.

BYĆ PRZYWÓDCĄ ZESPOŁÓW SPRZEDAŻY

CELE SZKOLENIA: Szkolenie oparte na modelu Kennetha Blancharda i Paula Herseya – autorytetów świata zarządzania, autorów książki „Jednominutowy manager”. W tym modelu skuteczność stylu kierowania uzależniamy od stopnia dojrzałości podwładnych, określanego jako poziom gotowości. Szkolenie kładzie także nacisk na budowanie postawy charyzmatycznego przywódcy oraz skutecznego oddziaływania na zespół oraz pozostałych interesariuszy jego sukcesu.

KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA W SZKOLENIU

 • Rozwiniesz umiejętności kształtowania postawy charyzmatycznego przywódcy zespołu
 • Otrzymasz wiedzę z zakresu zarządzania działami sprzedaży w myśl przywództwa sytuacyjnego
 • Poznasz skuteczne modele stylu kierowania zespołem
 • Rozwiniesz umiejętności budowania pozytywnego wizerunku
 • Poznasz skuteczne metody delegowania zadań.

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA - 2 dni szkoleniowe

 • Zarządzanie w procesie sprzedaży
 • Rola charyzmatycznego przywódcy
 • Skuteczne zarządzanie Zespołem Sprzedaży
 • Model Kennetha Blancharda i Paula Herseya
 • Delegowanie zadań
 • Budowanie pozytywnego wizerunku
 • Zarządzanie zmianą w zespole
 • Techniki motywacji zespołów sprzedażowych.

UCZESTNICY SZKOLENIA: Szkolenie jest przeznaczone dla każdego, kto  w pracy zawodowej zarządza działami sprzedaży, działami obsługi klienta, zespołami sprzedażowymi, dla managerów różnych szczebli – osób, które chciałyby rozwijać swoje kompetencje w zakresie zarządzania.

BUDOWANIE ZYSKOWNYCH RELACJI BIZNESOWYCH

CELE SZKOLENIA: Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom profesjonalnej wiedzy oraz kluczowych umiejętności, pozwalających skutecznie i efektywnie zarządzać budowaniem i podtrzymywaniem satysfakcjonującej i biznesowo korzystnej relacji z Klientami organizacji. Kluczowym aspektem szkolenia jest poszerzenie wiedzy z zakresu stosowania metod up-sellingu i corss-sellingu w obecnych relacjach biznesowych.

KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA W SZKOLENIU

 • Rozwiniesz umiejętności kształtowania postawy pro-aktywnej w obszarze zaawansowanych technik skutecznej komunikacji
 • Otrzymasz wiedzę z zakresu efektywnego zarządzania oraz budowania korzystnych relacji biznesowych
 • Rozwiniesz umiejętności budowania pozytywnych oraz długotrwałych relacji biznesowych
 • Poznasz zasady skutecznego stosowania metod up-sellingu i corss-sellingu.

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA -  2 dni szkoleniowe

 • Zarządzanie działami rozwoju 
 • Efektywność w zarządzaniu zespołem
 • Skuteczne techniki komunikacji w relacjach biznesowych
 • Postawa pro-aktywna w procesie budowania relacji biznesowych
 • Budowanie zyskownych relacji biznesowych
 • Skuteczne zasady up-sellingu i corss-sellingu
 • Techniki pozyskiwania biznesu
 • Skuteczna obsługa kluczowych klientów.

UCZESTNICY SZKOLENIA: Szkolenie jest przeznaczone dla średniej kadry managerskiej, osób zajmujących się obsługą kluczowych klientów, zarządzających działami rozwoju i dla Accounts Executive oraz wszystkich tych, którzy zainteresowani są rozwijaniem postawy pro-aktywnej w obszarze zaawansowanych technik skutecznej komunikacji oraz sprawdzonych technik pozyskiwania biznesu.

LOBBING

CELE SZKOLENIA: Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom profesjonalnej wiedzy z zakresu lobbyingu oraz korzystaniu z jego technik w pracy zawodowej. Ważnym aspektem szkolenia jest koncentracja na kształtowaniu umiejętności wpływu na swoją sytuację i pozycję zawodową oraz naszej organizacji.

KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA W SZKOLENIU

 • Otrzymasz wiedzę z zakresu działalności lobbyingowej w praktyce
 • Rozwiniesz umiejętności budowania korzystnego środowiska w organizacji
 • Poznasz modele działalności lobbyingowej
 • Poznasz skuteczne techniki lobbyingu oraz jego zakres działań.

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA - 2 dni szkoleniowe

 • Profesjonalny lobbying
 • Techniki lobbyingu
 • Plan działań lobbyingowych (monitoring, zbieranie informacji, analiza, kierunek i sposób działania)
 • Działania lobbyingu oparte na marketingu
 • Wpływ lobbyingu na pozycję zawodową oraz działania organizacji
 • Jak budować przychylne środowisko dla organizacji?
 • Modele działalności lobbyingowej.

UCZESTNICY SZKOLENIA: Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich osób, które chciałyby dowiedzieć się więcej o istocie lobbyingu profesjonalnego, korzystać z jego technik w pracy zawodowej.

ZARZĄDZANIE ZMIANĄ DLA MANAGERÓW

CELE SZKOLENIA: Głównym celem szkolenia jest ukształtowanie umiejętności z zakresu zarządzania zmianą w organizacji. Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się jakie zmiany zachodzą w zespole ludzkim oraz jakie czynniki zaburzają jej przebieg w trakcie procesu zmiany. Dodatkowym aspektem szkolenia jest poszerzenie wiedzy z zakresu wykorzystywania strategii organizacji do utrzymania harmonii ze zmieniającym się otoczeniem rynkowym przy zapewnieniu, że zasoby firmy są bezpiecznie powiązane z produktami/usługami dostarczanymi klientom i realizacją celów organizacji.

KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA W SZKOLENIU

 • Rozwiniesz umiejętności kształtowania z zakresu zarządzania zmianą
 • Otrzymasz wiedzę z zakresu zmian oraz czynników wpływających na proces zmiany w organizacji
 • Rozwiniesz umiejętności radzenia sobie z sytuacjach trudnych podczas procesu zmiany
 • Rozwiniesz umiejętności wspierania pracowników w okresie zmiany

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA - 2 dni szkoleniowe

 • Proces zmiany w organizacji
 • Koncepcja Andersona w procesie zmiany
 • Zarządzanie zmianą w organizacji
 • Czynniki zaburzające proces zmiany
 • Strategia organizacji a w procesie zarządzania zmianą
 • Sytuacje trudne w trakcie realizacji zmiany oraz skuteczne metody radzenia sobie w sytuacjach trudnych
 • Rola managera w trakcie procesu zmiany
 • Skuteczna komunikacja managera z podwładnymi w trakcie zmiany.

UCZESTNICY SZKOLENIA: Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich, którzy poszukują inspiracji, jak zrobić krok pomiędzy planowaniem strategicznym a wdrożeniem planu w życie, każdego kto odpowiada za linię biznesową i częścią jego pracy zawodowej jest zmiana.

PROFESJONALNY COACHING SPRZEDAŻY

„Sprzedawanie, negocjacje i skuteczna komunikacja to najlżejsza praca pod słońcem, jeżeli tylko ciężko pracujemy”.

Frank Bettger

CELE SZKOLENIA: Celem szkolenia jest podniesienie efektywności sprzedaży oraz satysfakcji klienta dobrej obsługi poprzez poznanie narzędzia jakim jest coaching sprzedaży. Uczestnicy szkolenia poznają metody podnoszenia wyników sprzedażowych poprzez indywidualny oraz grupowy rozwój pracowników organizacji. Zapraszamy do korzystania z doświadczeń naszego zespołu w obszarze: Coachingu Managerskiego, Coachingu Rozwojowego, Coachingu Sprzedaży i Coachingu pozostałych funkcji zarządzania.

COACHING KONCENTRUJE SIĘ NA:

 • Rozwoju potencjału indywidualnego oraz grupowego pracowników organizacji
 • Wyznaczaniu oraz realizacji celów
 • Skuteczności wykonywania zadań własnych
 • Poszukiwaniu rozwiązań oraz motywacji
 • Podnoszeniu skuteczności działań sprzedażowych i negocjacyjnych
 • Ciągłym doskonaleniu kompetencji zawodowych
 • Procesie ukierunkowanym na uzyskanie wewnętrznej równowagi oraz osobistej spójności.

UCZESTNICY SZKOLENIA: Szkolenie jest skierowane do wszystkich profesjonalistów zajmujących się realizacją skuteczności pracy własnej, współpracowników, osób zarządzających każdego szczebla, którym zależy na rozwoju przywództwa w obszarze sprzedaży.

ŚWIADOMA WIZUALIZACJA BIZNESOWA

CELE SZKOLENIA: Celem szkolenia jest rozwój umiejętności twórczego podejścia w kontekście wizualizacji biznesowej. Uczestnicy szkolenia poszerzą swoją wiedzę na temat siły oddziaływania swojego wyglądu, siły budującej biznes na zewnątrz ja i wewnątrz nas samych. Kluczowym aspektem szkolenia jest praca indywidualna i grupowa z koncentracją na indywidualnym planu rozwoju uczestników oraz informacji zwrotnej od trenera.

KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA W SZKOLENIU

 • Rozwiniesz umiejętności kreatywnego podejścia do wizualizacji biznesowej  
 • Otrzymasz wiedzę z zakresu dobrze „skrojonego” wizerunku w biznesie
 • Rozwiniesz umiejętności budowania większego poczucia wartości i świadomości siebie oraz wiary we własne siły
 • Poznasz techniki skutecznej prezentacji w biznesie.

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA - 2 dni szkoleniowe

 • Świadomość własnych mocnych i słabych stron
 • Jak przygotować siebie do wizerunku biznesowego na zewnątrz
 • Kreatywność oraz techniki skutecznej prezentacji w biznesie
 • Komunikacja interpersonalna
 • Wizerunek w biznesie „szyty na miarę”
 • Kreowanie profesjonalnego wizerunku poprzez zwiększenie poczucia wartości oraz świadomości
 • Wizualizacja biznesowa a negocjacje
 • Świadomy profesjonalizm oraz wykorzystywanie kompetencji w biznesie.

UCZESTNICY SZKOLENIA: Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich, którzy chcą zmienić lub podkreślić swój wizerunek biznesowy, dodać sobie pewności, zdiagnozować swój styl. Praca indywidualna i grupowa, także z kamerą jeżeli jest taka konieczność i sytuacja. Indywidualny plan rozwoju oraz konstruktywna informacja zwrotna.

ZARZĄDZANIE STRESEM I AUTOMOTYWACJA DO PRACY

CELE SZKOLENIA: Celem szkolenia jest rozwój umiejętności radzenia sobie ze stresem w życiu zawodowym oraz osobistym. Kluczowym aspektem szkolenia jest poszerzenie wiedzy z zakresu technik relaksacyjnych oraz poprawy nastroju i samoakceptacji wspierających nas podczas problemów w wielu sferach naszego życia, podczas obniżeniu jego standardu, wydajności, czy satysfakcji z pracy.

KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA W SZKOLENIU

 • Rozwiniesz umiejętności radzenia sobie ze stresem w życiu zawodowym i osobistym
 • Otrzymasz wiedzę z zakresu czynników wpływających na naszą odporność i umiejętność zapanowania nad stresem
 • Rozwiniesz umiejętności szybkiego odreagowania napięcia i stresu powstałego w życiu prywatnym i zawodowym
 • Poznasz skuteczne techniki relaksacyjne.

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA - 2 dni szkoleniowe

 • Definicja stresu
 • Przyczyny i źródła powstawania stresu
 • Skuteczne zarządzanie stresem
 • Stres oraz jego wpływ na efektywność działań w życiu zawodowym
 • Jak skutecznie pokonać stres - techniki radzenia sobie ze stresem
 • Negatywne emocje oraz ich wpływ na jakość pracy
 • Nauka samokontroli stresu
 • Wykorzystanie potencjału osobowości do budowania odporności na stres

UCZESTNICY SZKOLENIA: Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich osób, którym zależy na rozwoju umiejętności radzenia sobie ze stresem w życiu zawodowym oraz osobistym. 

ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ I RAPORTOWANIE W CALL CENTER

CELE SZKOLENIA

Głównym celem szkolenia jest ukształtowanie umiejętności managerskich w zakresie podejmowania decyzji zarządczych mających na celu wzrost konwersji sprzedaży. Uczestnicy w trakcie szkolenia poznają świat efektywnych projektów sprzedażowych w call center oraz nabędą wiedzę w zakresie skutecznego zarządzania projektem w ruchu przychodzącym i wychodzącym, w tym przygotowanie i prowadzenie kampanii sprzedażowych.

KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA W SZKOLENIU

 • Rozwiniesz umiejętności stawiania i egzekwowania celów sprzedażowych
 • Poznasz skuteczne zasady konstruowania systemów motywacyjnych dla zespołów sprzedażowych call center
 • Rozwiniesz umiejętności zarządzania efektywnością i jakością kampanii sprzedażowych
 • Otrzymasz wiedzę oraz rozwiniesz umiejętności managerskie w zakresie podejmowania decyzji zarządczych
 • Poznasz narzędzia parametrów i czynników sukcesów w realizacji kampanii wychodzących.

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA – 2 dni szkoleniowe

 • Skuteczne zarządzanie i raportowanie w call center
 • Zasady konstruowania systemów motywacyjnych w call center
 • Zasady konstruowania celów sprzedażowych
 • Zarządzanie jakością w call center
 • Przygotowanie kampanii sprzedażowych
 • Egzekwowanie celów sprzedażowych
 • Raportowanie w call center
 • Ocena efektywności kampanii sprzedażowych.

UCZESTNICY SZKOLENIA

Szkolenie przeznaczone jest dla kierowników, liderów, koordynatorów  oraz kadry menadżerskiej, której zależy na kształtowaniu umiejętności menadżerskich w zakresie podejmowania decyzji zarządczych oraz poprzez zarządzanie i raportowanie w call center.

TRAIN THE TRAINER - DLA TRENERÓW CALL CENTER

CELE SZKOLENIA: Głównym celem szkolenia dla trenerów jest ukształtowanie postawy trenerskiej uczestników szkolenia, kształtowanie kompetencji rozwijanie siebie i innych. Ukształtowanie postawy pro-sprzedażowej i orientacji na podnoszenie wyników sprzedażowych zespołów. Umiejętność rozmowy z trudnym pracownikiem oraz przyswojenie zasad efektywnej komunikacji w pracy z zespołem – kształtowanie zachowań i postaw pracowniczych w procesach uczenia i rozwoju.

KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA W SZKOLENIU

 • Poznasz skuteczne techniki budowania atmosfery giełdy (pobudzania motywacji) i zasad prowadzenia szkoleń sprzedażowych
 • Otrzymasz wiedzę na temat stosowania technik szkoleniowych – uczenia osób dorosłych
 • Rozwiniesz umiejętność projektowania i ewaluacji modułów szkoleniowych
 • Poznasz skuteczne techniki prezentacji
 • Rozwiniesz umiejętność kształtowania postawy trenerskiej oraz postaw pracowniczych w procesach uczenia rozwoju
 • Poznasz skuteczne zasady efektywnej komunikacji w pracy z zespołem
 • Poznasz zasady zawiązywania procesów grupowych niezbędnych do rozwoju zespołowości. 

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA – 2 dni szkoleniowe

 • Rola trenera w call center
 • Zasady efektywnej komunikacji z zespołem
 • Techniki podnoszenia skuteczności sprzedaży - budowanie atmosfer giełdy - pobudzanie motywacji i dynamiki sprzedażowej
 • Projektowanie i ewaluacja modułów szkoleniowych
 • Techniki skutecznej prezentacji
 • Andragogika – uczenie osób dorosłych
 • Techniki pobudzania motywacji
 • Prowadzenie skutecznych i motywacyjnych coachingów
 • Skuteczne motywowanie pracowników call center
 • Feedback – skuteczne narzędzie trenerskie do przekazywania informacji zwrotnej

UCZESTNICY SZKOLENIA: Szkolenie dla  trenerów call center, którym zależy na podnoszeniu konwersji sprzedaży i motywacji pracowników call center.

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ POPRZEZ COACHING I MONITORING W CALL CENTER

CELE SZKOLENIA: Głównym celem szkolenia jest ukształtowanie postaw managerskich  i trenerskich uczestników szkolenia, ukształtowanie kompetencji rozwijania innych, nabycie umiejętności prowadzenia skutecznych rozmów coachingowych, motywowania pracowników oraz dawania informacji zwrotnych w procesie coachingu rozmów telefonicznych. Uczestnicy wykażą się zastosowaniem w praktyce skutecznych technik coachingu i mentoringu, dawania informacji zwrotnej, zarządzania zespołem oraz wyznaczania i egzekwowania postawionych celów.

KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA W SZKOLENIU:

 • Rozwiniesz umiejętności kształtowania kompetencji swoich pracowników
 • Rozwiniesz umiejętności skutecznego komunikowania się z pracownikiem
 • Poznasz w praktyce skuteczne techniki coachingu
 • Poznasz narzędzia wspierające przekazywanie informacji zwrotnej pracownikom z elementami obszaru do rozwoju
 • Poznasz narzędzia zarządzania jakością, takie jak coaching i monitoring
 • Rozwiniesz umiejętności prowadzenia skutecznych rozmów coachingowych
 • Poznasz skuteczne narzędzia wyznaczania oraz egzekwowania celów sprzedażowych

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA – 2 dni szkoleniowe

 • Rola coacha jakości w call center
 • Motywacja pracowników w trakcie procesu coachingu
 • Coaching jakości w call center
 • Monitoring w call center
 • Skuteczne narzędzia pracy monitoringu jakości
 • Metodologia oceny pracy pracowników
 • Skuteczne wyznaczanie celów sprzedażowych
 • Skuteczne prowadzenie rozmów coachingowych – interaktywny trening

UCZESTNICY SZKOLENIA: Szkolenie przeznaczone jest dla kierowników, liderów, koordynatorów, trenerów oraz kadry menadżerskiej, której zależy na kształtowaniu umiejętności menadżerskich oraz trenerskich w zakresie zarządzania jakością poprzez caoching oraz monitoring w call center.


Chcesz poznać terminy szkoleń? Przejdź do kalendarium.

Potrzebujesz więcej informacji? Skontaktuj się z nami!
< Wróć do Home