Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Szkolenia z obsługi klienta i call center

Jak oszczędzać pieniądze? Finanse osobiste

< Wróć do bloku "Szkolenia indywidualne, Szkolenia online"
Zapraszamy na szkolenie "Jak oszczędzać pieniądze? Finanse osobiste"

CELE SZKOLENIA
We współczesnych czasach coraz częściej wymaga się od nas znajomości podstawowych terminów, zagadnień z obszaru rachunkowości i finansów. Szkolenie Finanse osobiste pokazuje dane finansowe w skutecznym zarządzaniu swoim osobistym budżetem, skierowane jest głównie do osób o wykształceniu nieekonomicznym, które w pracy zawodowej lub w życiu mają do czynienia w sposób pośredni lub bezpośredni z zagadnieniami rachunkowości i finansów.

KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA W SZKOLENIU
 • Rozwiniesz umiejętności zarządzania domowym budżetem
 • Poznasz podstawowe pojęcia a zakresu ekonomii, rachunkowości, planowania
 • Poznasz podstawowe kategorie finansowe
 • Nauczysz się dokonywać rachunku zysków i strat
RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA

Istota i znaczenie rachunkowości. Rachunkowość jako system informacyjny przedsiębiorstwa:
 • dla odbiorców zewnętrznych
 • dla zarządu i kadry dyrektorskiej
Istota podstawowych kategorii finansowych:
 • przychody, koszty
 • aktywa, pasywa
 • wpływy, wydatki
Podstawowe zasady rachunkowości finansowej, czyli reguły rządzące procesem sporządzania sprawozdań finansowych.
Rachunek zysków i strat – sprawozdanie objaśniające rentowność działalności przedsiębiorstwa:
 • istota i struktura rachunku zysków i strat
 • poziomy i obszary działalności przedsiębiorstwa
 • warianty rachunku zysków i strat
Zasady klasyfikacji i ewidencji kosztów dla potrzeb sprawozdawczości finansowej i zarządzania:
 • koszty w układzie rodzajowym, przedmiotowym i podmiotowym
 • koszty bezpośrednie i pośrednie
 • koszty stałe i zmienne
 • koszty(wytworzenia) produktu i koszty okresu
Bilans – raport objaśniający sytuację majątkową i finansową przedsiębiorstwa:
 • istota i struktura sprawozdania
 • zasady klasyfikacji aktywów i pasywów
 • istota i zawartość poszczególnych pozycji bilansu
 • zasady wyceny składników bilansu
Rachunek przepływów pieniężnych – sprawozdanie objaśniające pieniężne wyniki działalności przedsiębiorstwa:
 • istota i struktura sprawozdania
 • obszary działalności czyli źródła generowania gotówki i kierunki jej wykorzystania
 • metody sporządzania sprawozdania
Analiza bieżącej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa oraz podstawy krótkoterminowego i długoterminowego planowania finansowego Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych:
 • analiza struktury i dynamiki sprawozdań finansowych – ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa
 • pogłębiona ocena sytuacji finansowej na podstawie analizy
  – płynności (kapitał pracujący, zaopatrzenie na dodatkowe środki pieniężne)
  – rentowność – ale czego ?
  – efektywności wykorzystywania majątku
  – struktury finansowania i jej konsekwencje dla przedsiębiorstwa
  – piramidy Du’Pointa – narzędzie kompleksowej analizy finansowej
 • stopień zadłużenia przedsiębiorstwa a dźwignia finansowa, czyli kiedy opłaci się korzystać z długu zewnętrznego
Krótkoterminowe planowanie finansowe i ocena zapotrzebowania na dodatkowe środki finansowe z wykorzystaniem:
 • metody procentu od sprzedaży
 • analizy struktury i analizy wskaźnikowej sprawozdań finansowych
Długoterminowe planowanie finansowe i ocena opłacalności projektów inwestycyjnych:
 • założenia przy tworzeniu długoterminowych planów finansowych:
  – czas
  – przepływy pieniężne
  – koszt pieniądza, czyli stopa dyskontowa
 • zmiana wartości pieniądza w czasie:
  – porównywalność przepływów pieniężnych w długim czasie
  – wartość bieżąca przepływów pieniężnych
 • kryteria oceny projektów inwestycyjnych:
  – okres zwrotu (PI)
  – wartość bieżąca netto (NPV)
  – wewnętrzna stopa (IRR)
 • ocena ryzyka projektu (ryzyka operacyjne i finansowe):
  – analiza wrażliwości
  – analiza scenariuszowa
UCZESTNICY SZKOLENIA: Szkolenie dedykowane jest do osób poszukujących wiedzy o planowaniu u budżetowaniu. Zapraszamy nie finansistów, osoby zainteresowane własnym planem oszczędzania, pracowników i przedsiębiorców. W szczególności skierowane jest ono do: przedsiębiorców, pracowników małych i średnich firm, pracowników uczestniczących w procesie planowania lub budżetowania, osób sporządzających lub oceniających wnioski o fundusze unijne, innych osób zainteresowanych poznaniem zagadnień rachunkowości i finansów, Pracowników gospodarstw domowych :)

Uczestnicy otrzymają certyfikaty uczestnictwa.
Podaj swój termin szkolenia. Dostosujemy się!

Weź udział w szkoleniu - pobierz formularz zgłoszeniowy
Warunki uczestnictwa.
Potrzebujesz więcej informacji? Napisz do nas

Dołącz do nas na Facebooku >>>   
<<<
< Wróć do Home