Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Szkolenia z obsługi klienta i call center

Szkolenie komunikacja w zespole i z klientem

< Wróć do bloku "Szkolenia zamknięte, Szkolenia online"
Zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu komunikacja, którego głównym celem jest rozwój kompetencji i umiejętności komunikacyjnych niezbędnych w codziennej pracy zawodowej, ale również w życiu osobistym. Szkolenia komunikacyjne powracają jako naturalna potrzeba rynku pracy. Konsekwencją wysoko rozwiniętych umiejętności komunikacyjnych jest naturalna umiejętność budowania długotrwałych relacji biznesowych, ale także relacji poza zawodowych. Szkolenie komunikacja daje szanse na przepracowanie kluczowych deficytów oraz rozpisanie indywidualnych action plan, aby po szkoleniu każdy z uczestników miał szanse kontynuować nabytą wiedzę i umiejętności komunikacyjne we własnym środowisku. Szkolenie efektywna komunikacja prowadzone jest przez Coachów, Psychologów, dzięki czemu każdy z uczestników ma okazję przepracować zdiagnozowane deficyty komunikacyjne. Szkolenie komunikacja w zespole i z klientem - zapraszamy na szkolenie.


KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA W SZKOLENIU KOMUNIKACJA
 • Nabycie umiejętności efektywnego komunikowania się w rozmowie z klientem lub drugim człowiekiem
 • Wykształcenie umiejętności komunikacji opartej na empatii i otwartości
 • Poznanie technik radzenia sobie z negatywnymi emocjami, a także technik asertywnych w poprawnej komunikacji interpersonalnej.
 • Nauka skutecznych metod pokonywania barier komunikacyjnych w pracy zespołowej oraz barier wewnętrznych
 • Nauka sztuki aktywnego słuchania pomocnego w procesie komunikacyjnym.
 • WARSZTATY SZKOLENIOWE W TRAKCIE ZAJĘĆ – szkolenie komunikacja uwzględnia m.ni wykład i przykłady praktyczne (case study) z naciskiem na rozwój kompetencji efektywna komunikacja. Liczne ćwiczenia indywidualne i grupowe, burze mózgów w sesjach problem solving oraz moderowanych dyskusjach w obszarze rozwijania zaawansowanych umiejętności komunikacji interpersonalnej werbalnej i niewerbalnej biznesie.

CELE SZKOLENIA KOMUNIKACJA
 • Zdefiniowanie własnych barier i zasobów komunikacyjnych
 • Rozwinięcie umiejętności świadomego komunikowania się nastawionego na zrozumienie i budowanie relacji
 • Zapoznanie się z metodami komunikacji w odniesieniu do różnych typów rozmówców – typologia osobowości wg. Jung, systemy reprezentacji w praktyce: wzrokowcy, słuchowcy i kinestetycy
 • Poznanie specyfiki mowy ciała z uwzględnieniem wykorzystania sygnałów niewerbalnych we własnym przekazie
 • Poznanie zależności pomiędzy tempem mówienia a efektami przetwarzania informacji.

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA KOMUNIKACJA - 2 dni szkoleniowe

 • Zasady komunikacji interpersonalnej
 • Czym jest skuteczne komunikowanie się i jego rola w zakresie rozwoju umiejętności osobistych w biznesie? Modele i definicja, benchmark rynkowy
 • Proces komunikowania się i jego komponenty; Kanały komunikacji w biznesie
 • Rodzaje komunikacji: niewerbalna, werbalna, bezosobowa, interpersonalna
 • Bariery komunikacyjne oraz nauka skutecznych metod pokonywania barier komunikacyjnych w pracy zespołowej
 • Czynniki warunkujące skuteczne porozumiewanie się w biznesie i życiu poza zawodowym
 • Narzędzie skutecznej komunikacji – lejek komunikacyjny w biznesie
 • Komunikacja niewerbalna w praktyce biznesowej – case study
 • Poznanie specyfiki mowy ciała z uwzględnieniem wykorzystania sygnałów niewerbalnych we własnym przekazie
 • Poznanie zależności pomiędzy tempem mówienia a efektami przetwarzania informacji – komunikacja werbalna
 • Typologia zachowań - sposoby prowadzenia rozmów w kontakcie z poszczególnymi grupami zachowań
 • Zapoznanie się z metodami komunikacji w odniesieniu do różnych typów rozmówców - wzrokowców, słuchowców i kin estetyków
 • Różnice w komunikowaniu się mężczyzn i kobiet
 • Poznanie technik radzenia sobie z negatywnymi emocjami, a także technik asertywnych w poprawnej komunikacji interpersonalnej
 • Analiza negatywnych emocji jako sygnałów do dokonywania zmian
 • Analiza własnych emocji i umiejętność ich wykorzystywania do skuteczniejszego działania na polu zawodowym. Jak zdobyć kontrolę nad własnym życiem emocjonalnym?
 • Panowanie nad emocjami - sposoby zmiany stanu poprzez wizualizację, autosugestię, przewartościowanie przekonań.


UCZESTNICY SZKOLENIA

Szkolenie komunikacja przeznaczone jest dla każdego, także pracowników obsługi klienta, sprzedawców, managerów oraz dla wszystkich osób, którym zależy na rozwijaniu kompetencji efektywna komunikacja.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 2 dni szkoleniowe. Liczba uczestników – do 12 osób.

W CENIE
 • Raport po szkoleniu/Plan rozwoju
 • Certyfikaty uczestnictwa
 • Materiały szkoleniowe i One Pager/ mini pigułka wiedzy
 • Na życzenie prezentacja u Klienta po szkoleniu
 • Panel dyskusyjny w trakcie szkolenia
 • Pomoc trenerska po szkoleniu -  skrzynkę zapytań Mail Box/Zapytaj Trenera dla uczestników.

MIEJSCE SZKOLENIA
: siedziba klienta zlecającego lub miejsce wskazane przez CCTRAINING Szkolenia &Doradztwo sp.j.
< Wróć do Home