Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Szkolenia z obsługi klienta i call center

Assessment Center, Development Center

< Wróć do bloku "Rekrutacja & Assessment Center"
Assessment Center/ Develoment Center – proponujemy skorzystanie z usługi w obszarze diagnozy kompetencji pracowników. Specjalizujemy się w masowych procesach Assessment Center w szczególności dla struktur obsługi klienta, sprzedaży, call center. Zachęcamy również do udziału w kameralnych, precyzyjnych, szytych na miarę procesach diagnozy kompetencji dla pracowników działów Sprzedaży i Obsługi Bussiness to Business, Trenerów, Coachów. Wszystkie nasze projekty są autorskie, projektowane przez specjalistów CCTRAINING Szkolenia & Doradztwo. Pracujemy na bussiness casach naszych klientów dostosowując przebieg procesu do aktualnej sytuacji rynkowej organizacji oraz do zmian w otoczeniu gospodarczym.

Proponowane przez nas metody rekrutacji i selekcji opieramy na Systemie Zarządzania przez Kompetencje oraz na koncepcji zarówno modelu sita jak i kapitału intelektualnego organizacji. Proponujemy zastosowanie elementów metody Assessment Center (Centrum oceny i rozwoju) - wieloetapowego procesu obejmującego etapy i metody weryfikacji kandydatów opisanego na życzenie klienta. Proponowany proces został wielokrotnie zwalidowany podczas prowadzonych dotychczas projektów doboru pracowników i specjalistów. 

Metoda Development Center/Assessment Center – to nowoczesne metody  oceny potencjału i kompetencji pracowników, które pozwalają na:
 • określenie mocnych i słabych stron każdego pracownika;
 • ustalenie motywacji pracowników do wykonywania czynności i zadań w obrębie stanowiska pracy i wyznaczonych kompetencji; 
 • ustalenie poziomu kompetencji badanych; 
 • zbadanie predyspozycji i postaw na danym stanowisku pracy;
 • opis rekomendacji rozwojowych/ dalsze działania/ plan rozwoju.
ZAKRES PROJEKTU
 1. Spotkanie zespołu projektowego - ustalenie celów; oczekiwań; omówienie etapów prowadzenie badania, metodologii projektu oraz harmonogramu;
 2. Przygotowanie sesji DC/AC pod kątem grupy badanych kompetencji;
 3. Przeprowadzenie sesji procesu DC/AC w ramach których odbędzie się szereg ćwiczeń symulacyjnych;
 4. Sporządzenie raportów zbiorczych (ilościowych) i indywidualnych po badaniu wraz z diagnozami opisowymi z wyszczególnieniem mocnych i słabych stron oraz wskazówkami rozwojowymi dla wszystkich uczestników.
 5. Przygotowanie i udzielenie informacji zwrotnej uczestnikom badania (telefoniczne lub osobiste);

ZAKRES RAPORTÓW
 • Arkusz zbiorczy imienny podsumowujący wyniki uzyskane w poszczególnych etapach przewidzianych metodyką projektu;
 • Arkusz zbiorczy imienny szczegółowy – wg badanych kompetencji do przyporządkowanych poszczególnych etapów DC/AC;
 • Statystyka projektu: ilości osób badanych w etapach, imienne listy osób, które ukończyły poszczególne etapy projektu; 
 • Ranking pracowników - wyniki ilościowe projektu DC/AC: podsumowanie punktacji uzyskanej przez każdą osobę;
 • Raporty indywidualne: imienna ocena kompetencji pracownika - ocena poziomu kompetencji w skali punktowej oraz diagnoza opisowa z wyszczególnieniem słabych i mocnych stron kandydata. Rekomendacje rozwojowe.
Zachęcamy do udziału w projektach! Napisz do nas – prześlemy informacje o naszych doświadczeniach i program Assessment/ Development Center.

Szkolenia call center, Szkolenia otwarte call center, Doradztwo call center, Szkolenia Telefoniczna Obsługa Klienta, Szkolenia sprzedaż przez telefon, Szkolenia telemarketing, Szkolenia telesprzedaż, Assessment Center, Coaching i mentoring, Szkolenia Zarządzanie projektami call center, Szkolenia zarządzanie kapitałem ludzkim w call center; Szkolenia z obsługi trudnego klienta; Reklamacje i obsługa trudnego klienta, Badanie Mystery Call, Audyt call center, Rozmowy retencyjne
< Wróć do Home