Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Szkolenia z obsługi klienta i call center

Obsługa klienta przez telefon i budowanie relacji z klientami

< Wróć do bloku "Szkolenia indywidualne, Szkolenia online" Kliknij w temat szkolenia by zapoznać się z programem i założeniami.

BUDOWANIE WARTOŚCI KLIENTA

CELE SZKOLENIA: Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z nowym nurtem zarządzania, zorientowanym na zarządzanie wartością klienta dla organizacji. Szkolenie pozwoli uczestnikom poznać założenia podejścia do klienta jako aktywu generującego wpływy, poprawiającego rentowność organizacji oraz przynoszącego informacje.

KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA W SZKOLENIU

 • Rozwinieszumiejętności z zakresu zrządzania wiedzą o kliencie 
 • Otrzymasz wiedzę w zakresie zarządzania wartością dla klientów oraz budowania satysfakcji klientów i lojalności  
 • Poznasz metody badania wartości klientów dla firmy w cyklu życia klienta.

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA - 2 dni szkoleniowe

 • Zarządzanie wartością klienta w organizacji
 • Efektywność w zarządzaniu wiedzą klienta
 • Efektywność oraz rentowność organizacji
 • Budowanie lojalności klientów
 • Narzędzia nowoczesnego marketingu
 • Skuteczne metody badania wartości klientów
 • Budowanie relacji partnerskich z klientami
 • Optymalizacja wartości klientów.

UCZESTNICY SZKOLENIA: Szkolenie dedykowane dla managerów średniego szczebla oraz pracowników wszystkich poziomów zarządzania - konsultantów, doradców oraz analityków pragnących pogłębić swoją wiedzę z zakresu metod i technik zwiększania wartości klienta, a szczególnie pracowników działów marketingu pragnących skorzystać z narzędzi nowoczesnego marketingu.

BUDOWANIE KORZYSTNYCH RELACJI Z KLIENTAMI, OBSŁUGA KLIENTA

CELE SZKOLENIA: Celem szkolenia jest ukształtowanie umiejętności  budowania długotrwałych relacji z klientami w procesie obsługi klienta. Organizacja wraz z upływem czasu tworzy trwałe więzi z klientami, oczywiście dostarczając nowych produktów czy usług, usprawniając przepływ informacji, lepiej zarządzając zasobami czy redukując koszty – ale przed wszystkim dedykując do procesu obsługi przygotowanych pracowników. Ponieważ relacje odnoszą się kontaktu pracownik – klient zatem szkolenie kładzie nacisk na intensywny rozwój kompetencji „Efektywna komunikacja” oraz „Nastawienia na klienta”.

KORZYSCI Z UCZESTNICTWA W SZKOLENIU

 • Rozwiniesz umiejętności z zakresu budowania długotrwałych relacji z klientami   
 • Otrzymasz wiedzę w zakresie efektywnej komunikacji w procesie obsługowym klienta
 • Poznasz skuteczne narzędzia budowania długotrwałych relacji z klientami

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA - 2 dni szkoleniowe

 • Proces budowania długotrwałych relacji z klientami
 • intensywny rozwój kompetencji „Efektywna komunikacja”
 • Nowoczesne standardy obsługi klienta
 • Mechanizmy wpływające na poziom satysfakcji klienta
 • Narzędzia budowania długotrwałych relacji z klientami
 • Strategia budowania długotrwałych relacji z klientami
 • Efektywne narzędzia biznesowe
 • Warsztat- interaktywny trening umiejętności.

UCZESTNICY SZKOLENIA: Szkolenie dedykowane dla konsultantów telefonicznych, handlowców oraz pracowników wszystkich osób zajmujących się obsługą klienta, którzy chcą poszerzyć umiejętności budowania długotrwałych relacji z klientami. Formuła warsztatowa szkolenia, praca z kamerą oraz coaching w trakcie zajęć pozwoli uczestnikom na interaktywną prace – każdy zostanie wyposażony w efektywne narzędzie biznesowe.

NETWORKING – BUDOWANIE STAŁEJ SIECI KONTAKTÓW

CELE SZKOLENIA: „Networking oparty jest na pielęgnowaniu relacji, których fundamentem jest zaufanie, w celu udzielania sobie wzajemnie wsparcia, tj. są to wzajemne korzyści takie jak dostęp do informacji, udzielenie opinii lub wsparcie emocjonalne”. Celem szkolenia jest rozwój  umiejętności budowania sieci kontaktów za pomocą ciągłych relacji, wspierających nas w wielu obszarach życia. W trakcie szkolenia porozmawiamy o sztuce networkingu polegającej na wykorzystaniu z codziennych doświadczeń dotyczących relacji, z osobami które nas otaczają i z którymi mamy ciągły kontakt.

KORZYSCI Z UCZESTNICTWA W SZKOLENIU

 • Rozwiniesz umiejętności z zakresu budowania sieci kontaktów biznesowych
 • Rozwiniesz umiejętności wykorzystywania sieci kontaktów
 • Uzyskasz wiedzę z zakresu korzystania z kompetencji „miękkich” w relacjach biznesowych.

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA - 2 dni szkoleniowe

 • Idea networkingu
 • Budowanie sieci kontaktów
 • Cechy skutecznego networkera
 • Rekomendacje a zysk i sprzedaż w firmie
 • Zasady skutecznego networkingu
 • Techniki networkingu
 • Wykorzystywanie własnej osobowości w znajdowaniu okazji do rozmowy biznesowej.

UCZESTNICY SZKOLENIA: Zapraszamy na szkolenie z tego czym jest, a czym nie może stać się networking każdego kto chciałby poszerzać sieci kontaktów w kontekście biznesowym, ale także osobistym i planowania kariery zawodowej. 

OBSŁUGA KLIENTA III GENERACJI

CELE SZKOLENIA: W trakcie szkolenia odniesiemy się do zmieniającego się rynku, tym samym potrzeb i typologii zachowań klientów. Uczestnicy w trakcie zajęć będą mieli okazję zdiagnozować swój styl obsługi klienta oraz poznać własne deficyty kompetencyjne w obszarze nowych potrzeb rynku. W takcie szkolenia trener prowadzący (doświadczony trener i praktyk biznesu) odniesie się do benchmarków rynkowych zestawiając je z praktykami stosowanymi w organizacji uczestników szkolenia.

KORZYSCI Z UCZESTNICTWA W SZKOLENIU

 • Uzyskasz wiedzę z zakresu obsługi klienta III generacji
 • Poznasz strategię wielokanałowej obsługi klienta
 • Rozwiniesz umiejętności zarządzania wiedzą pracowników i managerów.

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA - 2 dni szkoleniowe

 • Strategia wielokanałowa obsługi klientów
 • Standaryzacja i automatyzacja obsługi
 • Zarządzanie wiedzą pracowników i managerów
 • Social media w obsłudze III generacji
 • Narzędzia budowania biznesu: procpecting, up-selling, cross – selling
 • Pracownik jako Biznes Partner
 • Style obsługi klienta
 • Deficyty kompetencyjne a nowe potrzeby rynku.

UCZESTNICY SZKOLENIA: Szkolenie dedykowane jest do wszystkich pracowników obsługi klienta oraz managerów. Szkolenia będzie prowadzone w atrakcyjnej formule seminaryjnej z aktywną moderacją trenera oraz poprowadzeniem sesji problem solving.

TECHNIKI POKONYWANIA OBIEKCJI - OUTFRAMING I REFRAMING

CELE SZKOLENIA: Głównym celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy z zakresu nowatorskich technik pokonywania i niwelowania obiekcji klientów. W trakcie szkolenia uczestnicy poznają nowe metody rozpoznawania i pokonywania obiekcji klientów, czyli outframing i reframing. Przeramowanie uprzedzeń i uprzedzanie obiekcji to dziś nowatorskie i skuteczne podejście do partnerskiej rozmowy z klientami, pozwalające na rozwijanie kompetencji pracowników w obszarze obsługi klientów i obsługi trudnych sytuacji.

KORZYSCI Z UCZESTNICTWA W SZKOLENIU

 • Rozwiniesz umiejętności  na temat nowoczesnych technik pokonywania obiekcji
 • Otrzymasz wiedzę z zakresu wykorzystywania języka "cech i korzyści" w celu przyciągnięcia i utrzymania uwagi klienta
 • Poznasz sposoby radzenia sobie ze stresem w sytuacjach trudnych z klientami
 • Poznasz nowatorskie podejście do partnerskiej rozmowy z klientami.

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA - 2 dni szkoleniowe

 • Techniki outframingu i reframingu
 • Psychologia zastrzeżeń
 • Czym są obiekcje klienta?
 • Metody radzenia sobie z obiekcjami i zastrzeżeniami klientów
 • Skuteczna argumentacja – język korzyści
 • Metody radzeniami sobie z emocjami własnymi oraz klienta w sytuacjach trudnych
 • Struktura perswazji wpływająca na motywację klienta
 • Techniki domykania sprzedaży.

UCZESTNICY SZKOLENIA: Szkolenie dedykowane jest do osób zajmujących się sprzedażą oraz obsługą klienta. Zajęcia zostaną dostosowane do specyfiki i rzeczywistych sytuacji uczestników, tak aby sami zainteresowani mogli w praktyce nauczyć stosowania techniki outframingu i reframingu. Doświadczony trener i coach będzie dawał gotowe rozwiązania oraz wspólnie z grupą generował pomysły na niwelowanie obiekcji klientów.

SKUTECZNA WINDYKACJA PRZEZ TELEFON

Odzyskiwanie należności na drodze polubownej, to sztuka którą warto doskonalić. Rozmowa telefoniczna jest często pierwszą próbą kontaktu z nierzetelnym kontrahentem. Na naszym szkoleniu dowiesz się jak rozmawiać z dłużnikiem przez telefon, aby skutecznie odzyskać zapłatę za wystawione faktury. 

CELE SZKOLENIA: Celem szkolenia jest rozwój kompetencji uczestników w obszarze negocjacji windykacyjnych z naciskiem na utrzymanie dobrych relacji z kontrahentem. Uczestnicy dowiedzą się jak skutecznie prowadzić proces windykacyjny i sprawnie odzyskiwać należności. Uczestnicy zapoznają się ze specyficznymi typami zachowań klientów, ze szczególnym naciskiem na typ klienta - dłużnika ocierającego się o Zespół Munchausena. Poznają typologię klienta, dzięki której lepiej zrozumieją mechanizmy wpływające na zachowania poszczególnych klientów – dłużników. Szkolenie ma pokazać jakie wyzwania stoją przed pracownikami Działów Windykacji i jakie narzędzia psychologiczne należy stosować konfrontując się z klientami, którzy budzą w pracownikach frustracje i wpływają demotywująco na pracę.

KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA W SZKOLENIU

 • będziesz potrafił przeprowadzić skuteczną rozmowę windykacyjną zachowując pozytywne relacje z klientem;
 • będziesz potrafił efektywnie wykorzystać narzędzia psychologiczne w rozmowie z dłużnikami
 • zdobędziesz wiedzę jak wzbudzić w sobie motywację do przeprowadzania efektywniejszych rozmów z klientami;
 • dowiesz się jak radzić sobie z trudnymi klientami-dłużnikami;
 • poznasz mechanizmy psychologiczne, które kierują klientami ocierającymi się o Zespół Munchausena;
 • będziesz potrafił radzić sobie z nowymi wyzwaniami, które stoją przed pracownikami ściągającymi należności od dłużników.
RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA (2 dni szkoleniowe)
 • Mechanizmy psychologiczne – Zespół Munchausena
 • Typy zachowań klientów – jak rozpoznać typ klienta i jak sobie z nim radzić?
 • Skuteczna windykacja przez telefon
 • Jak przeprowadzić rozmowę windykacyjną z klientem
 • Techniki radzenia sobie z emocjami w sytuacji trudnej w rozmowie z dłużnikiem
 • Rozmowy nastawione na efektywność i skuteczność rozmowy windykacyjnej
 • Język korzyści – skuteczna argumentacja
 • Skuteczne rozmowy wpływające na rozwiązanie sprawy klienta
 • Typologia osobowości klienta
UCZESTNICY SZKOLENIA: Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników Działów Windykacji, obsługi klienta oraz wszystkich osób, które są odpowiedzialne za odzyskiwanie należności w firmach. 

.


Chcesz poznać terminy szkoleń? Przejdź do kalendarium.

Potrzebujesz więcej informacji? Skontaktuj się z nami!
< Wróć do Home