Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Szkolenia z obsługi klienta i call center

Napisz do nas

Anna Karwacka

< Wróć do strony "Nasz zespół"

Dyrektor Merytoryczny w firmie Call Center Training, Trener, Wykładowca akademicki, Kierownik Projektu EFS, Konsultant ds. Zasobów Ludzkich, Koordynator Projektów Rekrutacyjnych i Szkoleniowych oraz Manager Projektów doradczych, Członek Stowarzyszenia Marketingu Bezpośredniego (SMB)

Doradza firmom branży contact center w planowaniu struktur organizacyjnych i doborze pracowników na kluczowe dla organizacji pozycje. Specjalista w dziedzinie audytu i oceny funkcjonowania jednostek typu Customer Service, w tym procesów Customer Experience. Absolwentka Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studiów doktoranckich w Szkole Głównej Handlowej. Doktorant Katedry Zarządzania Kapitałem Ludzkim SGH. Zainteresowania naukowe:  praca z zakresu Empowerment i Zarządzania Partycypacyjnego, autor artykułów naukowych z obszaru Rozwoju Zrównoważonego w Zarządzaniu i Zaangażowania. Dyplomowany Trener, absolwent Szkoły Warsztatu Psychologicznego i Treningu Intra.

Od 2000 roku związana z branżą szkoleń i zarządzania kapitałem ludzkim, m.in. jako Kierownik Projektu EFS „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw branży call centers poprzez rozwój kompetencji kadr” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, oraz jako Konsultant ds. Zasobów Ludzkich, Koordynator Projektów Rekrutacyjnych i Szkoleniowych oraz Manager Projektów doradczych w firmie Call Center Poland i Call Center Training.

Specjalista w dziedzinie oceny potencjału pracowniczego i diagnozowania poziomu kompetencji. Assessor w projektach Development Center: PKO BP; Karpacki Oddział Obrotu Gazem PGNiG; Mazowiecki Oddział Obrotu Gazem PGNiG, Holding IG, Grupa Call Center Poland, Glaxo Smith Kline, Europapier Impap, Capital Park, ITI Television.

Wieloletni Manager Projektów doradczych i szkoleniowych: nc+, Sanofi Aventis, ZUS, Biuro Informacji Kredytowej, BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego, PGNIG, TVN, TVN Digital.

Autor licznych publikacji naukowych i branżowych, m.in.:Personel i Zarządzanie, BCC, Media Marketing, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, Edukacja i Zarządzanie:
„Koncepcja HRBP w organizacjach branży call/ contact center” Biuletyn SMB, VIII 2012
„Raport Forum Call Center: Perspektywa agenta” Raport FCC Standardy Obsługi Klienta, V 2012
„Gotowość do zmian czyli elastyczne zarządzanie organizacjami funkcjonującymi w kulturze adhokracji i kulturze klanu”, Personel i Zarządzanie nr 8/245, sierpień 2010
„Filozofia ewolucji, czyli Kaizen w firmie na tle nowych trendów zarzadzania”, Personel i Zarządzanie nr 5/242, maj 2010
„Analiza wybranych elementów kultury organizacyjnej w holdingu medialnym”, Edukacja Ekonomistów i Menedżerów nr 4(12), październik-grudzień 2010, SGH
„Partycypacja pracownicza w zarządzaniu przedsiębiorstwem jako element społecznego aspektu rozwoju zrównoważonego”, Edukacja Ekonomistów i Menedżerów nr 1(11), styczeń - marzec 2009, SGH
„Diagnoza zaangażowania pracowników w świetle wyników badan", Edukacja Ekonomistów i Menedżerów nr.2(12), kwiecień - czerwiec 2009.
 
< Wróć do Home